<HTML> <HEAD> <TITLE>Titel van de pagina</TITLE> </HEAD> <BODY> <H1>De kop van de pagina</H1> <p>Eerste alinea</p> <H2>Een subkop</H2> <p>Tweede alinea</p> </BODY> </HTML>